รายงานขอจ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่างบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูล

.