รายงานขอจ้างซ่อมระบบสัญญาณไฟเตือนการบินเสารับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร จำนวน 5 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูล

.