รายงานขอจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ในเขตทางพิเศษฉลองรัช บริเวณอาคารสำนักงาน และพื้นที่ปลูกต้นไม้ ต่อเนื่อง 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูล

.