รายงานขอจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโครงสร้างฐานข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับการแสดงผลแบบทันกาล ปีงบประมาณ 2564-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ข้อมูล

.