รายงานขอจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร โดยวิธีคัดเลือก

ข้อมูล

.