มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

ผลการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
คำวินิจฉัย
อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เบี่ยงการจราจรและปีดด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อของทางพิเศษศรีรัช เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสาตอม่อ (Column) และคานขวาง (cross Head) และติดตั้งคานรูปตัว I (IGirder) ของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) บริเวณ กม.15+300 ถึง กม. 15+400 เพื่อติดตั้งกำแพงคอนกรีตกันตก (Parapet) ป้ายแนะนำเส้นทาง (Overhead Sign) และเสาไฟฟ้า (Street Lighting) บริเวณ หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อ 1 โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางกรวย เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เบี่ยงการจราจรบริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางกรวย โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เบี่ยงการจราจรบริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางกรวย โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร