อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เบี่ยงการจราจรบริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางกรวย โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

  ขออนุมัติให้ BEM เบี่ยงการจราจรหลังด่านฯบางกรวย (ฝกท 1608).pdf