ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกวัตถุอันตรายตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วง เดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2560

ข้อมูล

     ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกวัตถุอันตรายตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วง เดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2560               


  10-ข้อบังคับ การห้ามรถบรรทุก 6 ล้อฯ เฉลิมมหานคร ศรีรัชฯ.PDF