อนุมัติให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางกรวย เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

  อนุมัติให้ BEM ขยายเวลาเบี่ยงการจราจรหน้าด่านบางกรวย สายศรีรัช-วงแหวนฯ (ฝกท 1608).pdf