พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 53ก 27 กรกฎาคม 2561 หน้า 55-57)

  พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินโครงการพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก ตต..PDF