ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ ว่าด้วยการกำหนดช่องทางเดินรถและการห้ามเดินรถ กรณีที่มีการเปีดช่องทางเดินรถสวนทางในทางพิเศษฉลองรัช พ.ศ.2561

  ข้อบังคับจราจร.PDF