มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

  ครั้งที่1.pdf