มติคณะกรรม กทพ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

  ครั้งที่ 2.pdf