ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

  ประกาศ กทพ. ยกเลิกการเรียกขอบัตร ปชช..pdf