ระบบแจ้งเตือนรถจอดและแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ

  2563 ระบบแจ้งเตือนรถจอดบนทางพิเศษและแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติบนทางพิเศษ_Full (1).pdf