มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

  ครั้งที่ 8.pdf