มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

  ครั้งที่ 9.pdf