รายงานการออกแบบและสร้างต้นแบบตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกพอลิเอทิลีน

  2563 รายงานการออกแบบและก่อสร้างต้นแบบตู้ฯ วัสดุพลาสติกพอลิเอทิคีน.pdf